Hul 15


Par HCP Tee A Tee B Tee C Tee D
4 4 285 m 295 m 305 m 310 m

Højt beliggende teesteder med skrånende fairway. Udslag mod de to højtliggende fairwaybunkers i højre side. Området foran er plant.

Herfra lægges andenslaget mod green hen over et lavere liggende område.

Bunker i den store og let bølgende greens højre side og rough bagved og i venstre side er eneste beskyttelse.