Ordensregler


Det er tilladt at have hund med på banen, hvis den er i snor, og ikke er til gene for andre spillere. Hundens eventuelle efterladenskaber skal samles op og tages med.

Det er ikke tilladt at slå til sin bold, hvis der er risiko for at ramme de spillere, der går foran. Hvis der, når man har slået til sin bold, er risiko for at ramme andre på banen, SKAL man råbe FORE - det er enhver golfspillers pligt!

Påklædningen skal være sober og anstændig. Det er ikke tilladt at spille i strandtøj eller med bar overkrop. Det forventes, at den enkelte golfspiller bruger sin sunde fornuft og iklæder sig "almindelig påklædning"!

Tilsidesættelse af reglerne takseres med bortvisning fra banen for den pågældende dag!