Turneringer & arrangementer

Arbejdsdag 

Den 26. marts 2022 tilmelding på kontoret eller på mail

Golfens dag den 24. april 2022

Kommende tuneringer 2022

Hulspils turnering

Race to Søhøjlandet start den 2. april

Åbningsturnering søndag den 3. april

Midsommerturnering den 12. juni

Klubmesterskab den 27 og 28 august

Afslutningsturnering den 8. oktober